Groningen-Ommelanden 1579 uniedaalder Dav-8502

From CoinFactsWiki
Jump to: navigation, search
Jean Elsen sale 115, lot 1351
Ommelanden 1579 uniedaalder rev JElsen 115-1351.jpg
This specimen was lot 1351 in Jean Elsen sale 115 (Brussels, December 2012) where it sold for €28000 (about US$42,737 including buyer's fees). The catalog description[1] noted,

"NEDERLAND, GRONINGER OMMELANDEN, De Staten van Friesland tussen Eems en Lauwers in opstand, AR Uniedaalder, 1579, Appingedam. Droit : (lelie) ·PHS· D·G· HISP· REX· DNS· FRI· INT· AMA· Z· LAVR· Geharnast bb. van Philips II l., met het gevecht van zijn zwaard in de rechterhand en een scepter in de linker. Revers : CONCORDI-A· RES· PARVAE· C-RESCVNT Gekroond wapen der Ommelanden gehouden door twee leeuwen. Van de grootste zeldzaamheid. Mooie patina. Ex HSA 6958. goede Zeer Fraai. (Groningen-Ommelanden, States' revolt, silver union daalder of 1579, Appingedam mint. Obverse: armored bust of Philip II with sword and scepter. Reverse: crowned arms of the province supported by two lions. Of the highest rarity, nice patina, good very fine.)

In 1579 vervoegden de Staten van Friesland tussen Eems en Lauwers, ook Klein Friesland of Groninger Ommelanden geheten (de provincie Groningen zonder de stad Groningen), de Unie van Utrecht (23 januari 1579). De Ommelanden openden een munthuis in Appingedam en lieten er daalders slaan op naam van Philips II als heer der Ommelanden tussen Eems en Lauwers (Dns. Fri. int. Ama. z. Laur.). Dit muntatelier werd reeds in 1580 gesloten omwille van de oorlog in het gebied. (In 1579, the States of Friesland conquered this portion of Groningen and issued this union dollar of 1579. In Ommelanden a mint was opened in Appingedam and daalders were issued in the name of Philip II.)"

Groningen is the province in the far north of the Netherlands, facing the North Sea.

Reported Mintage: unknown.

Specification: silver, this specimen 24,50 g.

Catalog reference: Dav-8502, G.H., 258-18; Verk., 190, 1; Delm., 139; CNM 2.19.2 (plate coin).

Source:

  • Davenport, John S., European Crowns, 1484-1600, Frankfurt: Numismatischer Verlag, 1977.
  • [1]Elsen, Philippe, et al., Vente Publique 115: Collection Huntington, Brussels: Jean Elsen et ses Fils, S.A., 2012.

Link to: