Flanders 1578 states daalder Dav-8649

From CoinFactsWiki
Jump to: navigation, search
Jean Elsen sale 119, lot 1240
Flanders 1578 statendaalder rev JElsen 119-1240.jpg
This specimen was lot 1240 in Jean Elsen sale 119 (Brussels, December 2013), where it sold for €330 (about US$534 including buyer's fees). The catalog description[1] noted,

"VLAANDEREN, Graafschap, De Staten in opstand (1577-1584), AR Statendaalder, 1578, Brugge. Droit: Gekroond bb. l. met scepter. Revers: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië, omringd door de keten van het Gulden Vlies. Zeer Zeldzaam. Licht gekorrodeerd, (county of Flanders, states' revolt (1577-81), silver states daalder of 1578, Bruges mint. Obverse: crowned bust of Philip II with scepter; reverse: crowned arms of Austria-Burgundy, Order of the Golden Fleece around, extremely rare, lightly corroded, very fine.)"

Na de Spaanse Furie en de Pacificatie van Gent verenigden al de provincies zich in hun oppositie tegen het Spaans bewind. In 1577-1578 lieten de Staten Generaal de dubbele en de enkele gulden aanmunten en eveneens de hele, halve en kwart Statendaalder op naam van Philips II maar met de legende Pace et Justitia. Vanaf de halve statendaalder werd de waarde voor het eerst op de munt vermeld (16 stuiver). De Statendaalder werd inderdaad in omloop gebracht aan de koers van de Bourgondische Rijksdaalder (32 stuiver), eveneens de (te hoge) koers van de sedert 1575 uit gegeven leeuwendaalder. De Statendaalder bevatte echter 16% minder fijn zilver dan de Bourgondische Rijksdaalder en dit ging regelrecht in tegen de traditionele koninklijke monetaire politiek van stabiele munten. (The Spanish fury of the pacification of Ghent united the provinces in opposition to Spanish rule. In 1577-78, the States General ordered the issue of whole, half and quarter states dollars for the first time. The states dollar had 16% more fine silver than the Burgundian Rijksdaalder in the traditional royal policy of stable coinage.)"

Flanders is now in the heart of Belgium.

Recorded mintage: unknown.

Specification: silver; this specimen is 29,24 g.

Catalog reference: G.H., 245-7; Delm., 113, Dav-8649.

Source:

  • Davenport, John S., European Crowns, 1484-1600, Frankfurt: Numismatischer Verlag, 1977.
  • [1]Elsen, Philippe, et al., Vente Publique 119, Brussels: Jean Elsen et ses Fils S.A., 2013.

Link to: