Batenburg 1578 daalder Dav-8575

From CoinFactsWiki
Jump to: navigation, search
Jean Elsen sale 121, lot 1491
Batenburg 1578 daalder rev JElsen 121-1491.jpg
This specimen was lot 1491 in Jean Elsen sale 121 (Brussels, June 2014), where it sold for €320 (about US$513 including buyers' fees). The catalog description[1] noted,
"NEDERLAND, BATENBURG, Herman Diederik van Bronckhorst (1573-1612), AR leeuwendaalder, 1578, Mmt. kelk op kz.. Droit: MO NO AR HERM TH- D BR L BA I B Z S Ridder rechtsom kijkend met voor zich leeuwenschild. Revers: POSVI DEVM ADIUTOREM QV TIMEBO Gekroonde klimmende leeuw l. Zeer Zeldzaam. Fraai à Zeer Fraai. (County of Batenburg, Herman Peter of Bronkhorst (1573-1612), silver lion dollar of 1578. Obverse: knight holding shield; reverse: crowned lion rampant. Very rare, fine to very fine.)

Vanaf 25 augustus 1575 gaven de Staten van Holland een nieuwe zilveren munt uit, de Hollandse daalder, die ze hoger tarifeerden dan de intrinsieke waarde om vervolgens de winst, door het omsmelten van goede stukken behaald, in de oorlogskas te storten. De daalder, later leeuwendaalder genoemd, was een totaal nieuwe munt zonder enige verwijzing naar Filips II. Op de voorzijde werd het borstbeeld van een ridder in wapenklederdracht afgebeeld met vooraan het wapen met de klimmende leeuw van Holland en de legende Moneta nova argentea ordinum Hollandiae (Nieuwe zilveren munt van de Staat Holland) en op de keerzijde de provinciale Hollandse leeuw en de legende Confidens domino non movetur (Wie op de Heer vertrouwt wankelt niet). Het verschil tussen de koers (de nominale waarde) en de waarde in stuiver van de fijnzilverinhoud (de intrinsieke waarde), reserve genoemd, financierde voor een deel de oorlogsuitgave. Deze fiscale exploitatie van de munt bracht in de jaren 1575-1579 ongeveer 1 miljoen gulden op, wat voor die tijd een enorm bedrag was. In 1579 werd de leeuwendaalder afgeschaft waardoor de overwaardering van de munt in Holland verdween. (As of August 25, 1575, the States of Holland decreed a new silver coin, the Dutch dollar, tariffed higher than the intrinsic value. The metal was obtained by melting older coins from the treasury. The dollar, later named the "lion dollar", was the first type bearing no reference to the erstwhile ruler, Philip II. The obverse shows a knight supporting a shield bearing the lion of Holland and the legend "new silver coin of the Netherlands States". The reverse shows the lion of Holland and the motto, "Who trusts in the Lord is not shaken." The difference between the face value and the intrinsic value was called the reserve and was used to fund the war. This fiscal operation garnered in the years 1575-1579 approximately one million guilders, which at that time was a huge amount. In 1579 the lion daalder was abolished so that the overvaluation of the currency in Holland was eliminated.)"

Recorded mintage: unknown.

Specification: silver; this specimen is 25,92 g.

Catalog reference: Verk., 35, 2; Delm., 559; CNM 2.05.80, Dav-8575.

Source:

  • Davenport, John S., European Crowns, 1484-1600, Frankfurt: Numismatischer Verlag, 1977.
  • [1]Elsen, Philippe, et al., Vente Publique 121, Brussels: Jean Elsen et ses Fils S.A., 2014.

Link to: